My Carts


My Beatport

Log in to start using My Beatport!

My Beatport lets you follow your favorite DJs and labels so you can find out when they release new tracks. Log in or create an account today so you never miss a new release.

Create an Account
You're not following anyone yet!

My Beatport lets you follow your favorite DJs and labels so you can find out when they release new tracks. So go follow someone!

View My Beatport

My Artists View All


My Labels View All


1992 yılında stanbul,Türkiye 'de do mu tur ve ya amını stanbul'da sürdürmeye devam etmektedir.Müzi e olan tutkusu çocukluk ya larında artmı ve ba lamı tır.’ 2015 yılında prodüksiyon çalı malarına ba lamı tır. 2018 yılında ‘One Day’ adlı single ile profesyonelli e ilk adımını atmı tır. ‘EDM’ Electro House ‘Big Room 'Progressive House , Deep House' tarzları altında çalı malarına azimli bir ekilde devam etmektedir..

Latest Releases

Stem Player Active
Clear Queue